Ειδικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Πολύγλωσσα Κείμενα

  Στην ενότητα αυτή θα βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση των λογισμικών

  LibreOffice 4.0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

 

LibreOffice 4.0

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση LibreOffice 4.0
Έκδοση 1.0, 31/5/2015
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση LibreOffice 4.0
Έκδοση 1.0, 31/5/2015

 

MS-Office 2013

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2013
Έκδοση 1.0, 4/11/2014
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2013
Έκδοση 1.0, 4/11/2014

 

MS-Office 2010

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2010
Έκδοση 1.0, 4/11/2014
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2010
Έκδοση 1.0, 4/11/2014

 

MS-Office 2007

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2007
Έκδοση 1.0, 4/11/2014
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2007
Έκδοση 1.0, 4/11/2014