Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

To παρόν ανοικτό ψηφιακό μάθημα παρέχει οδηγίες σε όσους χρησιμοποιούν τα λογισμικά LibreOffice 4.0, MS-Office 2007, 2010, 2013 και LaTex προκειμένου να δημιουργήσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα και παρουσιάσεις), το οποίο θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από περισσότερους χρήστες σε περισσότερες περιστάσεις ή πλαίσια χρήσης.

 

Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

 

Στις "Ανακοινώσεις" θα ανακοινώνονται οι νέες εκδόσεις των πόρων του μαθήματος ή οι προσθήκες νέων πόρων.

 

 

Σημειώματα σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σημειώματα σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Για το υλικό του παρόντος μαθήματος ισχύουν τα ακόλουθα σημειώματα.

 

Σημείωμα Αναφοράς 

Copyright Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUnet, Γεώργιος Κουρουπέτρογλου 2013. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου. «Τίτλος Κειμένου». Έκδοση: Αρ. Έκδοσης. Αθήνα «Έτος». Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση εδώΗμερομηνία ανάρτησης.

 

Σημείωμα Αδειοδότησης

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.

  

Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Oρισμού Ανοικτής Γνώσης [2], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο αυτό αποτελεί ανοικτό περιεχόμενο [4]. 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed. el

[2] http://opendefinition.org/okd/ellinika/

[3] http://freedomdefined.org/Definition/El

[4] http://opendefinition.org/buttons/

 

Διατήρηση Σημειωμάτων

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

 • Το Σημείωμα Αναφοράς
 • Το Σημείωμα Αδειοδότησης
 • Τη δήλωση διατήρησης Σημειωμάτων
 • Το σημείωμα χρήσης έργων τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση LibreOffice0.
 • Σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση MS-Office 2007, 2010, 2013.
 • Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση LaTex.
 • Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων αρχείων PDF.
 • Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα.
 • Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα.
 • Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες.
 • Οδηγίες για την υποτιτλοποίηση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.
 • Διαλέξεις σε θέματα προσβασιμότητας εκπαιδευτικού υλικού.
Μαθησιακοί στόχοι

Η παροχή προς τους χρήστες οδηγιών για τη δημιουργία προσβάσιμων κειμένων και παρουσιάσεων, ώστε να τις ενσωματώσουν στα νέα έγγραφα που δημιουργούν ή να τις χρησιμοποιήσουν για να τροποποιήσουν  υφιστάμενα έγγραφα.

Ομάδα στόχος

Οι οδηγίες για ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού αφορά χρήστες κάθε ηλικίας και κάθε επιπέδου εκπαίδευσης.

Διδάσκοντες

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις σχετικά με τη Προσβασιμότητα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διημερίας "Κατάρτιση σε θέματα Προσβασιμότητας και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας" στις 17 και 18 Απριλίου 2013.

 

Παρακαλώ, αναζητήστε τις νεώτερες εκδόσεις των οδηγιών στις αντίστοιχες ενότητες.

 

 

LibreOffice logoΗ ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του LibreOffice 4.0.

 

 

 
Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2013.

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και

 παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2010.

 

 

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2007.

 

 

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων σε μορφή PDF από προσβάσιμα έγγραφα και παρουσιάσεις, με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4,0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

Η ενότητα αυτή περιέχει οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων σε LaTex.


  Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4,0 και

  MS-Office 2007, 2010 και 2013.


  Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού για ελληνικά πολυτονικά κείμενα με χρήση των λογισμικών

  LibreOffice 4,0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

  Στην ενότητα αυτή θα βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση των λογισμικών

  LibreOffice 4.0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

  Η ενότητα αυτή περιέχει οδηγίες για την υποτιτλοποίηση βιντεοσκοποιμένων

  μαθημάτων.

Ημερολόγιο