Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

To παρόν ανοικτό ψηφιακό μάθημα παρέχει οδηγίες σε όσους χρησιμοποιούν τα λογισμικά LibreOffice 4.0, MS-Office 2007, 2010, 2013 και LaTex προκειμένου να δημιουργήσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα και παρουσιάσεις), το οποίο θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από περισσότερους χρήστες σε περισσότερες περιστάσεις ή πλαίσια χρήσης.

 

Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.

 

Στις "Ανακοινώσεις" θα ανακοινώνονται οι νέες εκδόσεις των πόρων του μαθήματος ή οι προσθήκες νέων πόρων.

 

 

Σημειώματα σχετικά με τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κωδικός: OCGU103
Κατηγορία: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα - Οριζόντια Δράση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις σχετικά με τη Προσβασιμότητα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διημερίας "Κατάρτιση σε θέματα Προσβασιμότητας και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας" στις 17 και 18 Απριλίου 2013.

 

Παρακαλώ, αναζητήστε τις νεώτερες εκδόσεις των οδηγιών στις αντίστοιχες ενότητες.

 

 

LibreOffice logoΗ ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του LibreOffice 4.0.

 

 

  

 Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και

 παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2013.

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και

 παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2010.

 

 

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2007.

 

 

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων σε μορφή PDF από προσβάσιμα έγγραφα και παρουσιάσεις, με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4,0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

Η ενότητα αυτή περιέχει οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων σε LaTex.


  Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4,0 και

  MS-Office 2007, 2010 και 2013.


  Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού για ελληνικά πολυτονικά κείμενα με χρήση των λογισμικών

  LibreOffice 4,0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

  Στην ενότητα αυτή θα βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση των λογισμικών

  LibreOffice 4.0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.

  Η ενότητα αυτή περιέχει οδηγίες για την υποτιτλοποίηση βιντεοσκοποιμένων

  μαθημάτων.

Ημερολόγιο