Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων MS-Office 2010

Η ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και

 παρουσιάσεων, με χρήση του MS-Office 2010.

 

 

 

Σύντομες οδηγίες

Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2010
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2010
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2010
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word & MS-PowerPoint 2010

 

Αναλυτικές οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2010
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2010
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2010
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2010

 

Πρότυπα (Templates)

Template προσβάσιμων MS-Word 2010
Έκδοση 1.5
Template προσβάσιμων MS-PowerPoint 2010
Έκδοση 1.5

 

Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών

Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με MS-Office 2010
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με MS-Office 2010

 

Οδηγίες για Πολυτονικά κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα
Έκδοση 1.0, 13/5/2015
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα-MS-Office 2010
Έκδοση 1.0, 13/5/2015

 

Οδηγίες για πολύγλωσσα κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2010
Έκδοση 1.0, 4/11/2014
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση MS-Office 2010
Έκδοση 1.0, 4/11/2014