Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων LibreOffice 4.0

LibreOffice logoΗ ενότητα αυτή περιέχει σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων και παρουσιάσεων, με χρήση του LibreOffice 4.0.

 

 

 

Σύντομες οδηγίες

Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το LibreOffice 4.0 Writer
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το LibreOffice 4.0 Writer
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το LibreOffice 4.0 Impress
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το LibreOffice 4.0 Impress
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα Libre Office 4.0 Writer & Impress
Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα LibreOffice 4.0 Writer & Impress

 

Αναλυτικές οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το LibreOffice 4.0 Writer
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το LibreOffice 4.0 Writer
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το LibreOffice 4.0 Impress
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το LibreOffice 4.0 Impress
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα έγγραφα LibreOffice 4.0 Writer & Impress
Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων PDF από προσβάσιμα έγγραφα LibreOffice 4.0 Writer & Impress

 

Πρότυπα (Templates)

Template προσβάσιμου LibreOffice Writer
Template προσβάσιμου LibreOffice Impress

 

Οδηγίες συγγραφής Μαθηματικών

Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με LibreOffice 4.0
Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή με LibreOffice 4.0

 

Οδηγίες για Πολυτονικά Κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα
Έκδοση 1.0, 13/5/2015
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα-LibreOffice 4.0
Έκδοση 1.0, 13/5/2015

 

Οδηγίες για Πολύγλωσσα Κείμενα

Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση LibreOffice 4.0
Έκδοση 1.0, 31/5/2015
Οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για πολύγλωσσα κείμενα με χρήση LibreOffice 4.0
Έκδοση 1.0, 31/5/2015