Ειδικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα


  Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού για ελληνικά πολυτονικά κείμενα με χρήση των λογισμικών

  LibreOffice 4,0 και MS-Office 2007, 2010 και 2013.