Ειδικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες


  Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου

  εκπαιδευτικού υλικού με χρήση των λογισμικών LibreOffice 4,0 και

  MS-Office 2007, 2010 και 2013.