Διαλέξεις σε θέματα Προσβασιμότητας εκπαιδευτικού υλικού

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις σχετικά με τη Προσβασιμότητα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διημερίας "Κατάρτιση σε θέματα Προσβασιμότητας και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας" στις 17 και 18 Απριλίου 2013.

 

Παρακαλώ, αναζητήστε τις νεώτερες εκδόσεις των οδηγιών στις αντίστοιχες ενότητες.

 

 

 

1. Εισαγωγή

 Κύρια παρουσίαση

Προσβασιμότητα περιεχομένου στα Ανοικτά Μαθήματα
Προσβασιμότητα Περιεχομένου και Ανοικτά Μαθήματα
Προσβασιμότητα & Ανοικτά Μαθήματα (για εκτύπωση)

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Προσβασιμότητα περιεχομένου στα Ανοικτά Μαθήματα - Ερωτήσεις 1
Ερώτηση 2: Χρήση ανοικτών λογισμικών.

Ερώτηση 2: Επειδή σε κάποια πανεπιστήμια έχει παρθεί απόφαση να χρησιμοποιούνται μόνο λογισμικά ανοιχτού κώδικα, γνωρίζετε αν θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον υποστήριξη για αυτά τα λογισμικά; Από τη στιγμή που μιλάμε για ανοιχτά μαθήματα, χωρίς πληρωμή, δε θα έπρεπε να μιλάμε και για (ανοιχτό) λειτουργικό/λογισμικό; Τα plugins που υπάρχουν για το MS-Office μπορούν να ενσωματωθούν και στα ανοιχτά λογισμικά;

 

 

2. Δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word 2010

Κύρια παρουσίαση

Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων MS-Word
Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων MS-Word 2010

Αρχείο εξάσκησης

Εξάσκηση στη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2010

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερώτηση 1 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Η λεζάντα που υπάρχει κάτω από μια εικόνα πρέπει να είναι ίδια με το εναλλακτικό κείμενο ή θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του εναλλακτικού κειμένου; Τα λογισμικά που διαβάζουν κείμενο διαβάζουν τους κενούς χαρακτήρες όταν είναι περισσότεροι από ένας ή όχι;

Ερώτηση 2 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Η πλήρης στοίχιση καλό είναι να αποφεύγεται γιατί δημιουργεί κενά. Η λειτουργία του κοψίματος των λέξεων δημιουργεί προβλήματα ή διαβάζεται σωστά;

Ερώτηση 3 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στυλ χαρακτήρων εκτός από στυλ παραγράφων για να ξεχωρίσουμε κομμάτια του κειμένου και πως αυτά αποδίδονται από τις λογισμικό ανάγνωσης; Προτείνονται γραμματοσειρές sans serif οι οποίες είναι πιο ευανάγνωστες σε σχέση με τις serif. Αλλά οι serif είναι πιο ευανάγνωστες στην τυπωμένη τους μορφή.

Ερώτηση 4 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Υπάρχουν δυο γραμματοσειρές που υποστηρίζουν πολυτονικά συστήματα. Τι γίνεται με αυτές;

Ερώτηση 5 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Αν κάποιος χρήστης αναπτύσσει το περιεχόμενό του σε LibreOffice ή OpenOffice και ακολουθήσει τους κανόνες αυτούς, θα μπορεί μετά να εξάγει το κείμενο, ώστε να εισαχθεί σε MS-Office2010, για να γίνει ο τελικός έλεγχος και οι μικροδιορθώσεις; Έχει δοκιμάστει αυτή τη διαδικασία; Θα μπορούσε να υπάρχει μια ομάδα πιστοποίησης του υλικού όσον αφορά την προσβασιμότητα η οποία θα αναλάβει να πάρει τα κείμενα, να τα εξάγει σε MS-Office 2010 και να κάνει τον έλεγχο και τις διορθώσεις;

Ερώτηση 6 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Οι readers θα μπορούν να αναγνώσουν κείμενα που έχουν παραχθεί αποκλειστικά σε LibreOffice και OpenOffice;

Ερώτηση 7 (δημιουργία προσβάσιμων αρχείων MS-Word)

Πως εισάγουμε και πως περιγράφουμε γραφήματα;

 

 

3. Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint 2010

Κύρια παρουσίαση

Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint 2010
Aναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων παρουσιάσεων με το powerpoint.

Αρχείο εξάσκησης

Εξάσκηση στη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint 2010

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερώτηση 1 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Δε χρησιμοποιούμε καθόλου κάποιο σχέδιο, έστω και λίγο αχνό στο PowerPoint ή στο Word; Για τη σχεδίαση από πίσω, στο template σαν μακέτα. Πρακτικά, αν κάνουμε έλεγχο στο Word ή στο PowerPoint, το minimum επίπεδο είναι να διορθώνουμε τα σφάλματα. Αν διορθώνουμε τα σφάλματα πληρούμε τις προδιαγραφές; Μπορούμε να κάνουμε τα σφάλματα και τις προειδοποιήσεις;

Ερώτηση 2 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Γιατί προτείνεται απλό και λιτό template για τις παρουσιάσεις; Είναι υποχρεωτική η χρήση του;

Ερώτηση 3 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Χρησιμοποιήσαμε 2-3 λογισμικά κειμένου σε ομιλία για το PowerPoint, επειδή οι πίνακες είναι αντικείμενα στο PowerPoint και δεν τους διαβάζανε. Είναι σωστό να σπάμε τους πίνακες σε πλαίσια περιεχομένου για να διαβάζονται οριζόντια ή κάθετα; Θα ήτανε αυτή μια λύση;

Ερώτηση 4 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Θα υπάρχει σε κάποια ένδειξη για το αν το αρχείο είναι προσβάσιμο ή όχι; Και αν θα έπρεπε να γίνει αυτό για να γλιτώσουμε από την ταλαιπωρία τα άτομα με αναπηρία;

Ερώτηση 5 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Σε πολλά μαθήματα υπάρχει ελεύθερο κείμενο και εικόνες. Το επεξηγηματικό κείμενο πρέπει να εμφανίζεται σε κάποια σχέση με την εικόνα (πριν ή μετά) και να έχει κάποιο ελάχιστο μέγεθος font;

Ερώτηση 7 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Από την εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι είναι πολύ σπάνια η περίπτωση να χρησιμοποιεί κάποιος διδάσκοντας κάποιο υπόδειγμα στις διαφάνειές του, δηλαδή είναι πολύ ποιο συχνό το φαινόμενο απλώς να έχει κάποιο κείμενο για τίτλο χωρίς να χρησιμοποιεί κάποιο υπόδειγμα. Από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι για να είναι μια παρουσίαση προσβάσιμη θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια υφιστάμενη παρουσίαση και να φτιάξουμε υπόδειγμα εσωτερικά για να την αλλάξουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο υπόδειγμα και ουσιαστικά να ξαναχτίστουμε την παρουσίαση εξ αρχής με όλους αυτούς τους κανόνες ;

Ερώτηση 7 (δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων MS-PowerPoint)

Στις σχολές θετικών επιστημών χρησιμοποιούνται κατά κόρον εξισώσεις. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες για εκεί; Υπάρχει κάποιο λογισμικό που να είναι συμβατό με τα προγράμματα που λέτε; Με τι πρέπει να γράφονται; Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Φυσικό και στο Μαθηματικό, πολλοί χρησιμοποιούν το LaTex αντί για το Word. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες οδηγίες και κάποιο template και για το LaTex. Πολλές φορές σε διαφάνειες, αλλά και στο κείμενο χρειάζεται να βάλουμε ορολογία που αναφέρεται στην αγγλική γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορεί να είναι μεμονωμένες λέξεις και όχι ολόκληρο κομμάτι. Θα πρέπει να μαρκάρουμε κάθε μια λέξη;

 

 

4. Δημιουργία προσβάσιμων αρχείων PDF από MS-Word 2010

 Κύρια παρουσίαση

Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από Word MS 2010

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερώτηση 1 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Είναι το plug-in καλύτερο στον έλεγχο προσβασιμότητας έναντι του προεγκατεστημένου εργαλείου του Word;

Ερώτηση 2 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Θα μπορούσαμε να δούμε πως λειτουργεί και στο PowerPoint; Αφαιρεί κάποιες κινήσεις, κάποιες μεταβάσεις;

Ερώτηση 3 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Τι γίνεται για κείμενα που ενδεχομένως έχουν σκαναριστεί από κάποιες σελίδες, έχουν περάσει από ανάγνωση χαρακτήρων και έχουν σκαναριστεί σε μορφή PDF κατευθείαν;

Ερώτηση 4 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Υπάρχει έκδοση του plug-in για την έκδοση MS-Office 2013; Δημιουργεί η ίδια ομάδα αντίστοιχα plug-ins για το Open/Libre Office;

Ερώτηση 5 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Σε σχέση με το Word τι είναι πιο χρήσιμο: να παρέχουμε ως κοινότητα τα τελικά αρχεία σε Word, σε Powerpoint ή σε PDF; Ποια μορφή προτιμά η κοινότητα των ατόμων με αναπηρία;

Ερώτηση 7 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Το έργο θα έχει κάποια πολιτική (ή σύσταση) αν θα παρέχει τη μια μορφή ή την άλλη (Word, Powerpoint, PDF);

Ερώτηση 6 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Το plug-in εγκαθίσταται σε Office παλαιότερης έκδοσης;

Ερώτηση 8 (προσβάσιμα PDF από MS-Word 2010)

Θέλουμε όσο γίνεται ποιο γρήγορα οδηγίες που να καλύπτουν και τα θέματα Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών σε Latex ή όχι. Επίσης θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τα ιδρύματα να μας προτείνουν αν θέλουν οδηγίες για Libreoffice ή openoffice και κάποιες ποιό αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά την διαδικασία. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όταν τα ιδρύματα θα αρχίσουν να κάνουν προσβάσιμο κάποιο υλικό ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια πρακτικά προβλήματα οπότε στην πράξη θα διαπιστώσουμε ποια ή ποιες εναλλακτικές διαδικασίες είναι καλύτερα για συγκεκριμένα αντικείμενα.