Προσθήκη νέας ενότητας
- Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014 -

1. Έχει προστεθεί νέα ενότητα για το MS-Office 2013.

2. Στην ενότητα "Ειδικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες" έχουν προστεθεί "Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή σε MS-Office 2013 και 2007.