Προσθήκη νέου υλικού στην ενότητα για το MS-Office 2013
- Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014 -

Eνότητα για το MS-Office 2013

  • Προσθήκη "Σύντομες και αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS-PowerPoint 2013".

Ενότητα "Ειδικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες"

  • Νέα έκδοση (1.1) για "Οδηγίες συγγραφής μαθηματικών σε προσβάσιμη μορφή σε MS-Office 2007"