Ανοικτές Άδειες Creative Commoms

LuMaxArt Gold Guys With Creative Commons Symbol Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ανοικτές άδειες Creative Commons.

Creative Commons
Προέρχεται από τον "Οδηγό: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι"
Creative Commons
Προέρχεται από τον "Οδηγό: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι"
Σύνδεσμοι σχετικοί με τις άδειες CC
  Creative Commons GR
  Creative Commons ORG
  OER και CC
  Ορισμός "Ανοικτής Γνώσης" - Open Knowledge Definition