Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι

Πρόδρομος Τσιαβός, Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Το παρόν ψηφιακό μάθημα έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Δ.Π.Ι.) σε σχέση πάντα με ανοικτά μαθήματα και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

 

Oι οδηγίες αυτές έχουν συνταχθεί με σκοπό την υποστήριξη των ιδρυματικών δράσεων "Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων" οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ανοικτού και προσβάσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

Aπευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου, δηλαδή τόσο στο διδακτικό προσωπικό όσο και στο προσωπικό υποστήριξης.  

 

Σύνδεσμος αναφοράς

Creative CommonsAttribution 2.0 Generic

 

Στις "Ανακοινώσεις" θα ανακοινώνονται οι νέες εκδόσεις των πόρων του μαθήματος ή οι προσθήκες νέων πόρων.

 

Λέξεις κλειδιά: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ανοικτά Μαθήματα, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, ανοικτές άδειες, άδειες Creative Commons.

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με την αδειοδότηση των Ανοικτών Μαθημάτων και Εκπαιδευτικών Πόρων (OER). Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής είναι γενικό. Προτείνεται, οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το υλικό της 2ης ενότητας, και στη συνέχεια, εάν κρίνουν ότι χρειάζεται, να έλθουν σε αυτήν την ενότητα.

 Argazkiak.org | Creative Commons © cc-by-sa: teketen

 

 

 

Στην ενότητα αυτή συζητείται το πώς διευθετεί κανείς ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εστιάζοντας σε πρακτικά θέματα.

 

 

Πηγή εικόνας.

LuMaxArt Gold Guys With Creative Commons Symbol Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ανοικτές άδειες Creative Commons.

Ημερολόγιο