Δ.Π.Ι. και Ανοικτά Μαθήματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε σχέση με την αδειοδότηση των Ανοικτών Μαθημάτων και Εκπαιδευτικών Πόρων (OER). Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής είναι γενικό. Προτείνεται, οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το υλικό της 2ης ενότητας, και στη συνέχεια, εάν κρίνουν ότι χρειάζεται, να έλθουν σε αυτήν την ενότητα.

 Argazkiak.org | Creative Commons © cc-by-sa: teketen