Πώς διευθετεί κανείς ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Στην ενότητα αυτή συζητείται το πώς διευθετεί κανείς ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εστιάζοντας σε πρακτικά θέματα.

 

 

Πηγή εικόνας.

 

Οδηγός

Οδηγός: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι
Οδηγός: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι
Πρακτικός Οδηγός Αντικατατάστασης Περιεχομένου
Πρακτικός Οδηγός Αντικατατάστασης Περιεχομένου

 

Ερωτήσεις Ιδρυμάτων και απαντήσεις

ΔΠΙ και Ανοικτά Μαθήματα - Ερωτήσεις Ιδρυμάτων
ΔΠΙ και Ανοικτά Μαθήματα - Ερωτήσεις Ιδρυμάτων

 

Εργαλεία

Διαδικασία Εκκαθάρισης
Προέρχεται από τον "Οδηγό: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι"
Διαδικασία Εκκαθάρισης
Προέρχεται από τον "Οδηγό: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτά/οί Μαθήματα/Πόροι"
Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα.xlsx
Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων
Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων
Παράδειγμα επιστολής αίτησης λήψης άδειας
Σύμφωνο Συναίνεσης Φοιτητή (Γενικό)

για τη βιντεοσκόπηση

Φόρμα Συγκατάθεσης Ασθενών για τη βιντεοσκόπηση χειρουργείου

 

Βοηθητικά κείμενα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Περιορισμοί και Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Πολιτική Γνωστοποίησης και Αφαίρεσης