Νέα έκδοση 1.2 εγγράφου "Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων"
- Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 -

Έχει δημιουργηθεί η έκδοση 1.2 του εγγράφου "Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων".

Οι αλλαγές σε σχέση με την έκδοση 1.1 φαίνονται στο αρχείο "Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων v1.2 diff" και αφορούν κυρίως σε 2 σημεία τα οποία εξειδικεύουν το τι θεωρείται "Μη Εμπορική Χρήση".