Νέα έκδοση εγγράφου "Διαδικασία Εκκαθάρισης"
- Πέμπτη, 03 Απριλίου 2014 -

- 'Εχει δημιουργηθεί η έκδοση 1.2 "Διαδικασία Εκκαθάρισης". Έχει προστεθεί στο τέλος του τμήματος "Αναφορές" ο σύνδεσμος του μαθήματος το οποίο περιέχει τις αναφορές.