Νέα έκδοση και έγγραφα
- Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 -

Ενότητα "Πώς διευθετεί κανείς ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας".

- Έχει δημιουργηθεί η έκδοση 1.1 του εγγράφου "Οδηγίες Αναφοράς και Σύνταξης Σημειωμάτων" με αλλαγές μόνο στη 2η σελίδα.

- Έχουν αναρτηθεί 2 νέα έγγραφα που αφορούν στην συναίνεση φοιτητή και ασθενή για βιντεοσκόπηση.