Τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης

Περιγραφή

Το παρόν ψηφιακό μάθημα εστιάζει σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη των ιδρυματικών πράξεων "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα".  

Απευθύνεται στο προσωπικό υποστήριξης που θα αναπτύσσει ανοικτά μαθήματα και το τεχνικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των πλατφορμών καθώς και την ανάπτυξη και επεξεργασία πολυμεσικού περιεχομένου για ανοικτά μαθήματα κατηγορίας Α και Α+.

 

Στις "Ανακοινώσεις" θα ανακοινώνονται οι νέες εκδόσεις των πόρων του μαθήματος ή οι προσθήκες νέων πόρων.

 

Λέξεις κλειδιά: OpeneClass, OpenDelos, IP κάμερες, Wowza Media Server, Wowza Media Streaming Engine, Βιντεοσκόπηση, Ζωντανή Μετάδοση, Συγχρονισμός Διαφανειών, SlideRecorder, Επεξεργασίας ήχου και βίντεο, podcast.

 

 

This material is Open Content

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Open eClass, έκδοση 2.9 από τα μέλη του προσωπικού υποστήριξης των τμημάτων για την ανάπτυξη ανοικτών μαθημάτων βάσει των προδιαγραφών.

 

Συμπεριλαμβάνει τις οδηγίες διαχείρισης της πλατφόρμας Open Eclass, έκδοση 2.9. Απευθύνεται προς τους διαχειριστές της πλατφόρμας Open Eclass.

 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται μία εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης εικονοροών και αφορά τόσο τις ζωντανές μεταδόσεις (live streaming) όσο και την κατά απαίτηση μετάδοση (video on demand) βίντεο.

 

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται οδηγίες ρυθμίσεων για τις IP κάμερες.

 

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται οδηγίες για τη βασική διαχείριση των Wowza Media Server 3.0. Είναι υπό ανάπτυξη οι οδηγίες για το Wowza Media Streaming Engine 4.0. 

 

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται βασικές οδηγίες για τη βιντεοσκόπηση διαλέξεων. Περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες για τους εικονολήπτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός.

 

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται οδηγίες ανάπτυξης podcasts για την κατηγορία μαθημάτων Α.

 

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία βίντεο και ήχου για την ανάπτυξη μαθημάτων τύπου Α+. Συμπεριλαμβάνονται και ασκήσεις.

 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας OpenDelos είναι σε εξέλιξη. Νέο υλικό θα προστίθεται σταδιακά.

Η πλατφόρμα OpenDelos θα διαχειρίζεται και δημοσιοποιεί εκπαιδευτικό βίντεο, όπως βιντεοδιαλέξεις.

 

Ο σκοπός της εφαρμογής είναι να διευκολύνει το συγχρονισμό των διαφανειών. H εφαρμογή SlideRecorder μπορεί να εγκατασταθεί στο Η/Y σταθερό ή φορητό του διδάσκοντα προκειμένου να καταγράφει τις διαφάνειες (ή ότι εμφανίζεται στην οθόνη) και τους χρονισμούς. Παράγει εικόνες και ένα xml αρχείο το οποίο κρατά τις χρονικές στιγμές των εναλλαγών με μια απόκλιση 1.5 δευτερόλεπτου κατά μέσο όρο.

Η υπό ανάπτυξη πλατφόρμα OpenDelos θα μπορεί να λάβει ως είσοδο τα προϊόντα της εφαρμογής SlideRecorder.

 

Στην παρούσα ενότητα συμπεριλαμβάνονται οδηγίες οργάνωσης ζωντανών μεταδόσεων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -